Undervisning


LlupeSPeds sine spesialpedagoger har lang erfaring med undervisning av personer med synstap og synsvansker. Undervisningen vil i hovedsak ta utgangspunkt i §§ 2-14, 3-10 og 4A opplæringsloven. Undervisningsområder kan være

Mobilitet

Å kunne orientere seg i omgivelsene er viktig for selvstendigheten til synshemmede mennesker. SPed kan gi personer med synstap og synsvansker spesialtilpasset opplæring i mobilitet. Les mer om mobilitet her.

Bruk av optiske og tekniske hjelpemidler

Et hjelpemiddel er i følge NAV en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere funksjonshemmedes praktiske problemer. Et hjelpemiddel er likevel ikke et hjelpemiddel vis brukeren ikke klarer å bruke det. Vi tilbyr opplæring bruk av flere forskjellige synshjelpmidler.  Dette kan for eksmepel være luper, digitalluper, lesemaskiner, forstørrende videosystemer (lese-TV) og dataløsninger. Ta kontakt for å høre hva vi kan hjelp deg med.