Tilrettelegging av det fysiske miljøet


Både inne og utemiljø er ofte utformet slik at mennesker med ulike synstap og synsvansker støter på barrierer. For eksempel er riktig bruk av farger, kontraster og lys er viktig. Likedan er utforming av informasjonssystemer og ledelinjer avgjørende. For at gatemiljø skal ha færrest mulige barrierer, trengs det god innsikt i hvilke strategier synshemmede bruker for å ta seg frem i det offentlige miljø.

SPed kan bidra med synsfaglig kompetanse i planlegging og gjennomføring av prosjekter hvor universal tilgjengelighet er en av premissene.