Rådgiving


 

Bilde av to menn ved et bord

Rådgiving

SPed tilbyr rådgivning til foresatte/nærpersoner, barnehage, skole, voksenopplæring, PPT, personer med synstap og synsvansker og andre. Denne formen for rådgivningen er ofte knyttet til en navngitt bruker og kan blant annet omfatte

Rettigheter i forbindelse med opplæring.

SPed har unik spisskompetanse fra Statped og PPT på rettigheter i forbindelse ved spesialpedagogisk opplæring. Vi kan kan bistå foresatte eller andre med rådgivningssamtaler, bistand på møter, samt hjelp til utforming av søknader, anker og klager. Lese mer om rettigheter i forbindelse med spesialundervisning her

 

Synspedagogisk tilrettelegging

SPeds medarbeidere har lang erfaring med barn, unge og voksne med synstap og synsvansker i ulike livssituasjoner og på ulike livsarenaer. SPeds arbeidserfaringen og den synsfaglige kompetansen innen synspedagogikk, mobilitet og bruk av hjelpemidiler gir oss mulighet til å informere og veilede den synshemmede, hans/hennes nærpersoner og fagpersoner om synstapet eller synsvanskens konsekvenser i hverdagen og hvilke tiltak som kan settes inn for å bedre livskvaliteten. Les mer om synspedagogisk tilrettelegging her

 

Tilrettelegging av det fysiske miljøet

Det offentlige og private miljøet kan skape store problemer for synhemmede personer. For å kunne tilrettelegge for et inkluderende miljø er det viktig å ha høy synsfaglig kompetanse. SPed sine syns- og mobilitetspedagoger kan bidra med rådgiving i universel utforming av det fysiske miljøet, dette vil gjøre konsekvensen av synstap og synsvansker blir redusert til det minimale. Les mer om tilrettelegging av det fysiske miljøet her